1. Základné pojmy
1.1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi predávajúcim Viamark s.r.o. ,Karpatské námestie 7770/10A Bratislava – mestská časť Rača 831 06 , IČO: 52 160 971 , DIČ: 2120924982 Zapísanú v obch.reg.: okresného súdu Žilina, Odd: Sro, Vložka: 58412/L (ďalej len „predávajúci“) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom internetového portálu www.objednajkvety.sk, ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.
1.2. Kupujúci je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá na základe objednávky kupuje tovar, alebo taktiež požaduje jeho odoslanie príjemcovi na určené miesto.

1.3. Príjemca je fyzická , alebo právnická osoba, ktorej predávajúci zasiela tovar na určené miesto podľa objednávky kupujúceho.

1.4. Dopravca je spoločnosť, ktorá sa zaoberá profesionálnou prepravou zásielok.

1.5. Zoznam a cenník tovaru je zobrazený na internetovej stránke predajcu : www.objednajkvety.sk

2. Objednávka tovaru a služieb

2.1. Objednávku je možné vyhotoviť elektronickou formou na portáli www.objednajkvety.sk.
Po odoslaní a zaplatení objednávky je kupujúcemu zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky, preto vždy dôkladne skontrolujte správnosť emailovej adresy. Kupujúci je povinný potvrdenie o prijatí objednávky formálne skontrolovať. V prípade nesprávnosti, alebo neúplnosti údajov je kupujúci povinný túto skutočnosť ihneď nahlásiť na tel.č. 0910 344 443 a následne podať správne informácie k oprave. Na neskoršie reklamácie z dôvodu nezrovnalostí v zadanej objednávke nebude braný ohľad. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim zmluvný záväzkový vzťah, podľa ktorého je predávajúci povinný dodať v súlade s týmito obchodnými podmienkami objednaný tovar na miesto dodania a kupujúci je povinný za dodanie zaplatiť stanovenú sumu, s vínimkou zrušenia objednávky do 30 minút od jej potvrdenia na tel. č. 0910 344 443.

2.2. Objednané tovary sú doručované prostredníctvom kuriérskej služby, ktorá je zmluvným partnerom predavajúceho. Predávajúci nezodpovedá za neskoré dodanie a poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou.

2.3 Objednávky môžete zadať 24 hod/den, 7 dni v týždni. Doručenie je stanovené obchodnými podmienkami čislo 5- 6.1.

Ak sa chcete dostať do databázy verných zákazníkov môžete sa u nás zaregistrovať. Pri registrácií dôkladne vyplňte požadované údaje. V prípade registrácie Vám budeme zasielať výhodné akciové ponuky tovaru. Pri ďalšom nákupe bude stačiť, aby ste sa prihlásili cez ikonku „prihlásiť sa“. Pokiaľ nie ste zaregistrovaný, vyplňte prosím všetky požadované informácie o Vás aj o príjemcovi. Registrácia nie je podmienkou objednávky.

3. Zrušenie objednávky

3.1 Objednávku môžete zrušiť bezplatne na tel.č. 0910 344 443 do 30 minút po jej potvrdení.

3.2 Pri zrušení objednávky je potrebné, aby kupujúci uviedol svoje meno a priezvisko, svoj email a číslo objednávky. Takúto objednávku bude predávajúci považovať za zrušenú dňom, kedy mu bude zrušenie objednávky kupujúcim oznámené.  

3.3 Predávajúci má právo zrušiť objednávku a od zmluvy odstúpiť, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar objednávateľovi v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovom portáli www.objednajkvety.sk.

3.4  V prípade už zaplatenej objednávky budú finančné prostriedky vrátené objednávateľovi takým spôsobom, ako boli prostriedky uhradené. Výnimka je iba pri hotovostnom vklade, vtedy finančné prostriedky prepošleme na bankový účet poskytnutým objednavateľom.

3.5 Rezané kvety a produkty z rezaných kvetov sú klasifikované ako tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť. V súlade s § 12 ods. 1 a  § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť.

4. Možnosti platby

4.1 Všetky možnosti platby nájdete tu: https://www.objednajkvety.sk/moznosti-platby

5. Dodanie tovaru
Tovar je možné dodať týmito spôsobmi:
5.1. Odoslanie tovaru príjemcovi- po celej Slovenskej republike .
5.1.1. Pri doručení tovaru odoslaním príjemcovi predávajúci odosiela tovar príjemcovi určenému kupujúcim do miesta určeného kupujúcim. Preprava tovaru je realizovaná dopravcom.
5.1.2. Dopravca prepraví tovar na dohodnuté miesto a vydá ho príjemcovi v prepravnej dobe od 08:00 – 17:00, ak si objednávateľ nezvolí možnosť dodania tovaru do 12:00 s príplatkom. Informácie o mieste, príjemcovi a prepravnej dobe zadáva dopravcovi predávajúci na základe objednávky kupujúceho. Vždy je nutné, aby kupujúci dôkladne skontroloval správnosť adresy, telefónnych čísel a ďalších špecifikácií, ktoré ovplyvňujú správnosť a rýchlosť dodania tovaru. Telefónne číslo príjemcu je pri tomto type dopravy podmienkou k doručení.
5.1.3. Dopravca v deň doručenia v čase od 08:00-11:00 kontaktuje príjemcu v predstihu, aby ho informoval ohľadne času a miesta doručenia, prípadne dohodol alternatívne miesto doručenia. V prípade , že príjemca odmietne tovar prevziať, alebo tovar nejde doručiť , a to z dôvodu nepresnej, alebo neexistujúcej adresy, neprítomnosti príjemcu a inej oprávnenej osoby, ktorá by mohla v súlade s týmito obchodnými podmienkami tovar v mieste doručenia prevziať je dopravca povinný ihneď kontaktovať predávajúceho a počkať na ďalšie inštrukcie. Predávajúci kontaktuje kupujúceho a dohodne ďalšie inštrukcie pre doručenie tovaru. Cenu za plnenie ďalších inštrukcií hradí kupujúci. Ak nebudú ďalšie inštrukcie dopravcovi odovzdané do 18. hodiny toho dňa, alebo nebude možné tieto inštrukcie splniť, dopravca prepraví tovar naspäť predávajúcemu. Povinnosť dopravcu doručiť tovar je tak splnená vrátením tovaru predávajúcemu. Vrátenie tovaru predávajúcemu, alebo prejazd na novú adresu je účtovaní podľa tarifu z cenníku.
5.1.4. Z dôvodu nezastihnutia príjemcu na určenom mieste je možné zrealizovať opakované doručenie tovaru nasledujúci pracovný deň, ktoré je ZDARMA. Akékoľvek ďalšie doručenie pri ktorom by bolo opakovanie spôsobené vinou chýbajúcich alebo neúplných údajov v kontaktoch na príjemcu zo strany kupujúceho náleží predávajúcemu poplatok za opakované doručenie vo výške poplatku za bežné doručenie. Opakované doručenie tovaru bude zrealizované v čo najkratšej dobe po uhradení poplatku, alebo v určenom termíne, kedy sa bude príjemca nachádzať na danej adrese. Poplatok je možné uhradiť on-line platbou. V prípade neuhradenia poplatku zo strany kupujúceho je zásielka považovaná za vybavenú i keď nedošlo k prevzatí tovaru príjemcom.

5.2. Osobný odber na prevádzke.

5.2.1 Pri osobnom odbere na prevádzke (Bytčická ulica 89, Žilina), je možné vyzdvihnúť objednávku v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 17:00 a uhradiť ju v hotovosti priamo pri preberaní tovaru.
5.3. Objednávky objednané do 17:00 hod. sme schopní doručiť do nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ však takýto deň nepripadne na dni pracovného pokoja, štátneho sviatku, dňu po štátnom sviatku, alebo dňu po pracovnom pokoji.

6. Prepravná doba

6.1. Dodanie tovaru

– Expresné doručenie v rámci Žiliny a okolie do 10km-   doručovacia doba min. 1h-4h od objednávky

– Expresné doručenie v rámci Žiliny – okolie od 11km – 30km. –  doručovacia doba min. 2h-4h od objednávky.

– Doručenie v rámci celého Slovenska do 24h (objednávka musí byť vytvorená a uhradená do 17:00 predchadzajúceho dňa)

 

7. Cenník prepravy:

  • (Slovensko) Doručenie kuriérom do 24h–   0 € (nákup musí byť v minimálnej hodnote 39 eur, ak nákup nepresiahne 39 eur je účtovaný poplatok 3.99 € pre doručenie v rámci celej SR)

 

  • (Žilina) Doručenie v rámci Žiliny a okolia do 9km-  0 € (Pon-Ne) (nákup musí byť v minimálnej hodnote 10 eur.) Ak nákup nepresiahne hodnutu 10eur, je účtovaný poplatok 2.2 eur

 

  • (Žilina) Expresné Doručenie v rámci Žiliny (okolie od 11km – 35km)5.99 ( dovoz možný už do 4 hodín od objednávky) Expresne doručenie platné pre okres miest ZA,MT,KM,CA,BY,PB. (ak objednávka nepresiahne hodnotu 10eur cena dopravy je navýšená o 1€)

 

  • (Žilina) Osobný odber na adrese Bytčická 89, Žilina-(Pon-Ne) uveďte prosím do objednávky orientačný čas vášho príchodu.  Manipulačný poplatok – 0 €

 

  • (Slovensko) Sobotňajšie Doručenie – 4.99   aby boli kvety úspešne doručené v rámci celej SR objednávku vytvorte najneskôr v piatok do 17:00h.

Služby :

Platí pre mestá, ktoré sú vybavené GLS depami:

  • Doručenie do 12:00 nasledujúceho dňa okrem soboty (dostupné iba v rámci Krajských miest v SR) : doručenie súrneho, terminovaného balíka do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa po podaní objednávky – 3.99 € (pre nákup nad 25eur) / 5.99 € (pre nákup pod 30€)
    kliknite TU  pre overenie dostupnosti depa vo vašom meste.

8. Záruka:

8.1 Na kvety poskytuje predávajúci záruku čerstvosti 3 dní od doručenia tovaru príjemcovi.

9. Reklamácia:

9.1 Všetky reklamácie tovarov rieši predávajúci.

9.2 Reklamácia musí byť uskutočnená telefonicky v pracovných dňoch na tel.č. 0910 344 443.

9.3 Reklamáciu je potrebné uskutočniť bez zbytočného odkladu ihneď po prevzatí tovaru. Vzhľadom k tomu, že kvety možno považovať za tovar podliehajúci rýchlo skaze, pre posúdenie oprávnenosti reklamácie kupujúceho, je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar do prevádzky predávajúceho najneskôr v deň uplatnenia reklamácie alebo poslať vierohodnú fotku na základe ktorej je možné určiť oprávnenosť reklamácie. V opačnom prípade, predávajúci nezodpovedá za vady reklamovaného tovaru.  

9.4 O oprávnenosti reklamácie rozhodne predávajúci najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie a tovaru.

9.5 O výsledku reklamácie bude objednávateľ informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.  

9.6 Oprávnená reklamácia bude vybavená v lehote 10 dní od prijatia reklamácie.

10. Zodpovednosť:

10.1 Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie zásielky alebo za jej zdržanie v prípade, ak nedoručenie bolo spôsobené nedostatkami na strane objednávateľa, napríklad nesprávne uvedená adresa objednávateľom na doručenie tovaru, nesprávne uvedenie telefonického kontaktu na príjimateľa, alebo nesprávne uvedenie akýchkoľvek iných informácii, ktoré sa  ukážu ako nepravdivé a v dôsledku ktorých nemohlo dôjsť k doručeniu tovaru.

10.2  Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak tovar odmietla prevziať osoba, ktorej mala byť doručená podľa údajov v objednávke objednávateľa.  

10.3. Predávajúci nezodpovedá za neskoré dodanie, poškodenie  tovaru zavinené kuriérskou službou.

10.4. Vo výnimočných situáciách sa môže stať, že nebude možné použiť niektorý kvet, alebo farbu kvetu vo vybratých kyticiach. V takomto prípade bude nedostupný kvet nahradený iným kvetom s tým, že charakter a celková farebnosť kytice bude zachovaná. Kupujúci s takouto možnosťou bez výhrad súhlasí a zároveň prehlasuje, že si nebude uplatňovať nárok na zľavu z kúpnej ceny, poprípade akékoľvek iné nároky a práva.  

11. Ochrana osobných údajov:

11.1 Odoslaním údajov vyjadruje objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

12. Záverečné ustanovenia :

12.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.objednajkvety.sk

12.2 Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky , ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru (vrátane prepravného) uvedenú na internetovej  stránke www.objednajkvety.sk

V Žiline dňa 30.03.2019